Stała współpraca tłumaczeniowa:

 • Ambasada Republiki Macedonii w Warszawie [POBIERZ]
 • LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. (Kraków) [POBIERZ]

Ważniejsze tłumaczenia firmowe:

 • w roku 1999 – dla potrzeb firmy Lem Projekt z Krakowa – szkolenie delegacji burmistrzów z Macedonii oraz tłumaczenie 100-stronicowego podręcznika w zakresie finansowania organów w samorządach lokalnych w Polsce.
 • w roku 2000 – dla potrzeb firmy City Prof z Krakowa – szkolenie delegacji organizacji pozarządowych z Macedonii w zakresie ochrony środowiska oraz tłumaczenie 60-stronicowego podręcznika.
 • w roku 2004 – dla potrzeb firmy LemTech z Krakowa – szkolenie delegacji rektorów i profesorów z Macedonii oraz urzędników Ministerstwa Nauki Rządu R. Macedonii w zakresie reform w ustawie o szkolnictwie wyższym.
 • w roku 2011 oraz 2014 – dla potrzeb Wojskowych Zakładów Mechanicznych „ROSOMAK” – Siemianowice Śląskie

Uczestnictwo w komisjach translatorskich:

Członek komisji jurorskiej „Najlepszy młody tłumacz – Babilon”, przewodniczący sekcji zakresu przekładów z języka polskiego na macedoński w organizacji Ministerstwa Kultury RM, projekt zrealizowany przy równoczesnym wsparciu Komisji Europejskiej, lipiec 2014 r.

Ważniejsze tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne i pisemne na szczeblu państwowym i ministerialnym:

 • ustne podczas wizyt oficjalnych delegacji w Ministerstwie Transportu RP w Warszawie – listopad 2011 r.,
 • w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie – maj 2013 r.,
 • w Ministerstwie Obrony RM w Skopje – lipiec 2011 r.,
 • w Ministerstwie Kultury RP w Warszawie, Krakowie, Łodzi – maj 2015 oraz październik 2016 r.,
 • pisemne dla Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Służby Celnej, październik 2015 r.,
 • w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze luty-marzec 2010 r.,
 • w Prokuraturze Rejonowej w Łodzi w marcu 2013 r.,
 • Komenda Główna Policji oraz CBA w Warszawie, Prokuratura Rejonowa w Krakowie, wrzesień 2016 r.,
 • w Ambasadzie USA w Skopje, luty 2017 r.,
 • w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie (Salzburg Forum), listopad 2017 r.,
 • w Ambasadzie USA w Skopje, maj – czerwiec 2018 r.
 • w Sejmie RP, kwiecień 2019 r.
 • Frontex – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, czerwiec 2019 r.
 • Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu, 3-5 lipca 2019 r.
 • w Pałacu Prezydenckim podczas spotkania Prezydentów Polski i Macedonii, Andrzeja Dudę i Stevo Pendarovskiego, również w Sejmie i Senacie RP, luty 2020 r.

Wybrane tłumaczenia pisemne z języka polskiego na macedoński:

 • film fabularny „Ziemia obiecana” w reżyserii Andrzeja Wajdy (Skopje 1994),
 • esej Tadeusza Miczki poświęcony Krzysztofowi Kieślowskiemu pt. „Żyjemy w świecie, który dla siebie nie ma pomysłu”, wydany w czasopiśmie „Kinopis” nr 18, Skopje 1997, str. 65-81,
 • podręcznik i mat. szkoleniowe na potrzeby szkolenia „Finansowanie samorządów lokalnych w Polsce” (Kraków, 1999),
 • książka „Jeśli Boga nie ma” Leszka Kołakowskiego (Tabernakul Skopje, 2000),
 • podręcznik i mat. szkoleniowe na potrzeby szkolenia „Instytucjonalizacja edukacji obywatelskiej na wydziałach pedagogicznych w szkołach wyższych” (Kraków, 2004),
 • wiele tekstów problematyki prawnej i prawniczej na zlecenie licznych firm i klientów (sporządzone umowy handlowe, akty notarialne i sądowe)
 • „Treny” Jana Kochanowskiego