Republika Macedonii (Република Македонија) jest państwem o mieszanym ustroju politycznym (двоглава, бицефална власт), w którym najwyższą osobą jest Prezydent RM, w tej chwili jest nim Pan G’orge Ivanov (Ѓорге Иванов). Јest on również zwierzchnikiem sił zbrojnych i osobą mającą prawo zastosowania weta, np. jeżeli Parlament macedoński (Собрание на Република Македонија) nie jest w stanie więcej niż dwa razy przeforsować pewną ustawę lub gdy Parlament uchwala ustawy, które są sprzeczne z Konstytucją (Устав на РМ). Władzę wykonawczą obok Prezydenta RM – sprawuje Premier Rządu (Премиер на Владата), w tej chwili jest nim Pan Nikola Gruevski (Никола Груевски), przewodniczący rządzącej partii VMRO-DPMNE (mac. Внатрешна Македонска Револуционерна Организација-Демократска Партија за Македонско Национално Единство, pol. Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna-Partia Demokratyczna Macedońskiej Jedności Narodowej). W skład rządu RM wschodzą także: albańska partia DUI (alb. Bashkimi Demokratik për Integrim, pol. Unia Demokratyczna ds. Integracji), której liderem jest Pan Ali Ahmeti, Partia Socjalistyczna (Социјалистичка партија на Македонија), której liderem jest Pan Ljubisav Ivanov oraz inne mniejsze partie koalicyjne.

Parlament składa się (od tego roku) z 123 posłów, największą partią opozycyjną z macedońskiego bloku to SDSM (mac. Социјал-демократски сојуз на Македонија, pol. Sojusz Socjal-Demokratyczny Macedonii), której liderem przez długi czas był były premier i prezydent RM Pan Branko Crvenkovski, ale w tej chwili jest nim Pan Zoran Zaev. Z albańskiego bloku natomiast rolę opozycji pełni DPA (alb. Partia Demokratike Shqiptare, pol. Partia Demokratyczna Albańczyków), której liderem jest Pan Menduh Thaçi. Przewodniczącym Parlamentu (спикер на Собранието) jest Pan Trajko Veljanoski (Трајко Вељаноски), w skład posłów obecnej kadencji (po wyborach z 5 czerwca 2011 roku) wchodzą również przedstawiciele różnych mniejszych partii oraz wspólnot etnicznych, co świadczy o wielkim zróżnicowaniu etniczno-narodowym Macedonii, także o równych demokratycznych prawach dla wszystkich obywateli tego kraju. Jest to zagwarantowane na podstawie dobrze sporządzonej Konstytucji Republiki Macedonii (Устав на Република Македонија) z 1991 roku, do której w 2001 roku został załączony prawny dokument pod nazwą Porozumienie ramowe (Рамковен договор), które wówczas miało zakończyć działania wojenne między Macedończykami i Albańczykami. Do tego aktu prawnego różne ugrupowania politycznie różnie się odnoszą, jedni niechętnie go przestrzegają, drudzy wręcz przeciwnie, ale ogólnie rzecz biorąc sytuacja w chwili obecnej na szczeblu współżycia etniczno-narodowego oraz wyznaniowego zdecydowanie uległa poprawie i dużemu rozładowaniu emocjonalnemu.

Strona ta nie ma zamiaru zajmować się polityką, więc zainteresowanych prosimy o kliknięcie w pozycji Linki, gdzie mogliby Państwo bardziej szczegółowo zapoznać się z obecną i dawną sytuacją polityczną w Macedonii.