Skontaktuj się z wydawcą serwisu: Maria Stamatoska, Zdravko Stamatoski

e-mail: maria.stamatoska@gmail.com; zstamatoski@gmail.com

https://twitter.com/Zdravstamat

https://www.facebook.com/zdravko.stamatoski.7

https://instagram.com/zdravdottore/