Pod poniższym linkiem znajdują się moje teksty opublikowane na portalu Wolnego Dziennikarstwa. Za zgodą Redaktora naczelnego, Pana Michała Kosel.

http://www.wolne-dziennikarstwo.pl/index.php?page=author&id=22