W dniach od 9-10 listopada 2011 r. w Ministerstwie Infrastruktury Rządu RP gościła delegacja z Ministerstwa Transportu i Łączności Rządu Republiki Macedonii. Podczas tej wizyty omówiono kilka bardzo ważnych spraw dotyczących transportu drogowego, a także rozmawiano o potrzebie nawiązania ściślejszej współpracy na tym i innych szczeblach pomiędzy dwoma krajami. Omawiano wiele ciekawych kwestii dotyczących branży transportowej, w tym pasażerów.

Okazało się, że nadal nie ma bezpośredniej regularnej linii dalekobieżnej między Macedonią a Polska, istnieją tylko tranzytowe i głównie zorganizowane przez polskich przewoźników w drodze do –  Aten. Obie strony zobowiązały się, by w przyszłości doprowadzić do uruchomienia takiej linii, co niewątpliwie przyczyni się do jeszcze większego zbliżenia obu krajów. Również, w latach następnych obie Komisje będą pracowały nad ewentualną całkowitą liberalizacją w ruchu drogowym, który w chwili obecnej odbywa się na zasadzie istniejącego rocznego kontyngentu wydanych zezwoleń na zasadzie wzajemności dla przewoźników z Macedonii i Polski. Po dwudniowych bardzo intensywnych negocjacjach obie delegacji oficjalnie podpisały końcowy protokół, w którym zostały wprowadzone pewne nowe zapisy przede wszystkim satysfakcjonujące obie strony, a zarazem wyrażono dużą wolę, by tą współpracę jeszcze bardziej pogłębić podczas już umówionych częstszych spotkań w najbliższych latach.

Należy przypomnieć, iż  transport drogowy między dwoma krajami odbywa się na zasadzie dawno już podpisanej Umowy obustronnej o międzynarodowych przewozach drogowych, którą w 1998 roku podpisały Rządy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Macedonii. Link przejęty ze strony polskiego Ministerstwa Infrastruktury:

http://www.mi.gov.pl/files/0/1791948/macedonia.pdf

Pozostaje tylko czekać na obiecane unowocześnienie współpracy między Macedonią a Polską, dwóch – jak podkreślano parokrotnie – bardzo przyjacielskich krajów. Do coraz częstszych kontaktów Macedończyków i Polaków, reprezentujących różne gałęzie przemysłu i branże,  już w niedalekiej przyszłości ma się przyczynić zarówno ta wizyta, jak  i efekty, których się spodziewamy po podpisaniu protokołu.