26 do 30 marca b.r.  odbędą się organizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Dni kultury macedońskiej. Główną opiekę nad tą ważną manifestacją objął Instytut Filologii Słowiańskiej UAM. Przewidziana jest konferencja folklorystyczna, w programie dość interesująca wystawa ubiorów macedońskich, również prezentacja święta Proczka i wykłady gościnne. Więcej o programie na: http://www.slavic.amu.edu.pl/?p=855. Ze strony macedońskiej partnerem IFS UAM jest Instytut Folkloru im. M. Cepenkova w Skopje. Diaspora macedońska w Polsce serdecznie zaprasza do udziału!